4213_BIRD_FLU                ในช่วงหนึ่งไข้หวัดนกหรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า avian influenza ได้แพร่เชื้อกระจายไปทั่วโลกจนทำให้ผู้เสียชีวิตมีจำนวนมากโรคไข้หวัดนก (avian influenza type A ) นั้นได้เกิดจากสัตว์ปีกโดยเฉพาะไก่และนกที่ติดเชื้อไวรัสหรือเรียกว่าไข้หวัดนก ( avian influenza ) โดยที่ไก่นั้นได้ติดเชื้อแล้วคนที่ดูแลไม่รู้จึงได้ชะล่าใจจึงทำให้ติดเชื้อ เชื้อกระจายในตอนที่ถูกฆ่าหรือผู้รับประทานทำอาหารไม่สุกจึงได้รับเชื้อไวรัสไข้หวัดนก ( avian influenza ) โรคนี้ยังแพร่เชื้อไวรัสได้โดยที่สัมผัสตัวไก่หรือนกหรือสัตว์ปีกที่ติดเชื้อไวรัส ( avian influenza ) อาจทำให้ติดโรคไข้หวัดนกได้ โรคไข้หวัดนกนั้นยังพิสูจน์ไม่ได้ว่าสามารถแพร่เชื้อไวรัสโดยคนสู่คนได้หรือไม่ ถ้าเกิดเป็นโรคไข้หวัดนกแล้วโอกาสเสียชีวิตนั้นมีเปอร์เซ็นต์สูงมากเพราะแพทย์ที่รักษานั้นมีจำนวนน้อยกว่าผู้ป่วยมาก โดยโรคไข้หวัดนกนั้นเป็นโรคที่เกิดโดยธรรมชาติซึ่งสัตว์ชนิดอื่นนั้นไม่มีโอกาสที่จะติดเชื้อตัวนี้ได้เลยยกเว้นสัตว์ปีกเท่านั้นถึงมีโอกาสติดโรคไข้หวัดนก (avian influenza type A ) ซึ่งอาการเริ่มแรกของไข้หวัดนกนั้น จะมีอาการ ปวดท้อง ท้องร่วง มีไข้ขึ้นสูงและไอ มีอาการแน่นหน้าอก หายใจขัดเหมือนเป็นหอบแล้วมีอาการเหนื่อยง่าย ซึ่งโรคไข้หวัดนกนั้นเป็นอันตรายกับผู้ป่วยที่มีโรคแทรกซ้อนเช่น โรคหัวใจอาจทำให้หัวใจล้มเหลวได้ อาจจะมีอาการ ซึม โดยไม่มีสติ ภาวะช็อค และอาจทำให้ ชัก ได้ ซึ่งโรคนี้ถือว่าเป็นโรคที่ร้ายแรงแล้วระบาดเชื้อโรคได้ไวมาก โดยในปัจจุบันนั้นได้คิดค้นการรักษาได้สำเร็จจึงมีทางรักษาแต่หากเป็นแล้วไม่ได้รับการรักษาจากแพทย์โดยเร็วอาจเสียชีวิตได้

โรคไข้หวัดนกนั้นมีการป้องกันอย่างไร

1.เวลากินไก่ควรดูให้ดีก่อนว่าไก่ที่นำมาทำอาหารสุกดีหรือยังถ้ายังก็ควรรอให้สุกแล้วค่อยรับประทาน

2.ควรล้างมือให้สะอาดก่อนทำอาหารที่มีไก่เป็นส่วนผสม

3.ควรทอดไก่ในอุณหภูมิ 165 ฟาเรนไฮต์

4.การทานไข่นั้นต้องดูให้ดีก่อนว่าสุกทั้งไข่แดงและไข่ขาว แล้วค่อยรับประทาน

5.ไม่ควรรับประทานอาหารดิบเป็นเด็ดขาด

6.หากพบเห็นสัตว์ปีกที่ตายแล้วควรหลีกห่างอย่าเข้าใกล้