ซึ่งโรคเก๊าท์นั้นเป็นโรคทั่วไปมักจะเกิดขึ้นกับผู้สูงวัยเป็นอาการที่ปวดตามข้อต่าง ๆ ของร่างกายมนุษย์บางรายอาจถึงขั้นขยับไปไหนไม่ได้เพราะโรคเก๊าท์นั้นถ้าอาการกำเริบจะทำให้ปวดตามข้อต่าง ๆ อย่างรุนแรง โรคเก๊าท์นั้นเป็นอาการที่ผิดปกติของร่างกายมนุษย์เกิดจากการกินดีอยู่ดีเกินไปจึงทำให้ไม่ออกกำลังกาย จนทำให้การก่อโรคเก๊าท์สะสมมาก ๆ และเกิดกำเริบออกมาจนทำให้ปวดอย่างทรมานเมื่อเป็นเก๊าท์แล้วไม่สามารถรับประทานสัตว์ปีกได้เพราะจะทำอาการกำเริบซึ่งจะทำให้ปวดตามข้อไปต่างร่างกายอย่างรุนแรงแต่โรคเก๊าท์นั้นปัจจุบันมียารักษาแล้วแต่ก็ไม่ทำให้อาการปวดนั้นหายขาดเพียงช่วยบรรเทาอาการปวดตามข้อเท่านั้นผู้ป่วยที่เป็นโรคเก๊าท์นั้นควรระวังเรื่องอาหารการกินในชีวิตประจำวันให้ดีไม่ควรฝืนทานอาหารที่ทำให้โรคเก๊าท์นั้นกำเริบควรปรึกษาแพทย์บ่อยตามสมควรแล้วปฏิบัติตามแพทย์สั่งอย่างเคร่งครัดเพราะเมื่ออาการกำเริบแล้วผู้ป่วยบางรายอาจทนอาการปวดไม่ไหวเพราะอาการปวดข้อตามร่างกายอาจทำให้เดินไม่ได้จนกว่าอาการจะบรรเทาหรือมีอาการปวดน้อยลงถึงเดินได้ตามปกติซึ่งอาการนี้ถ้าเกิดกับผู้สูงอายุจะเป็นเรื่องที่ลำบากมากเพราะปกติแล้วผู้สูงอายุเรี่ยวแรงในการใช้ชีวิตประจำวันก็ถดถอยลงไม่เหมือนกับวัยรุ่นที่เรี่ยวแรงมีมากนักจึงทำให้ผู้ป่วยโรคเก๊าท์ที่สูงวัยนั้นลำบากกับโรคเก๊าท์มากเมื่อได้เป็นแล้วซึ่งอาการของโรคเก๊าท์นั้นจะมีอาการปวดตามข้อและบวมหรือแดงและช้ำซึ่งมีอาการเจ็บปวดทรมานมาก ซึ่งอาการนั้นร้ายแรงถึงขั้นต้องพักผ่อนเป็นอาทิตย์ผู้ป่วยบางรายอาจใช้ระยะเวลาเป็นปี กว่าจะหายเพราะอาการนี้ไม่หายขาดจะเป็น ๆ หาย ๆ โดยผู้สูงอายุควรมีคนดูแลอย่างใกล้ชิด ตอนที่อาการกำเริบนั้นจะมีอาการมีปวดข้อเท้า หัวเข่า หรือมีโอกาสทำให้เป็นนิ่วก็ได้

โรคเก๊าท์มีการรักษาอย่างไร

เมื่อเป็นโรคเก๊าท์แล้วโอกาสที่จะรักษาให้หายขาดนั้นมีเปอร์เซ็นต์น้อยมากผู้ป่วยส่วนมากต้องได้รับการรักษาตลอดชีวิต และโรคเก๊าท์นั้นเกิดจากพันธุกรรมเป็นส่วนใหญ่ เมื่อเป็นแล้วควรปรึกษาแพทย์แล้วทานยาตามที่แพทย์สั่งอย่างเคร่งครัด