โรคกรดไหลย้อน เป็นโรคที่เกิดขึ้นพร้อมกับความเจริญของมนุษย์ ซึ่งเป็นภัยเงียบอันสุดแสนอันตรายกว่าที่หลายๆ คนคิด โดยมันคือสภาวะกรดในกระเพาะอาหาร มีมากกว่าปกติ แล้วกรดนั้นก็ไหลย้อนผ่านหูรูดของกระเพาะอาหาร ในช่วงแรกที่มีกรดในกระเพาะอาหารจำนวนมาก กรดนี้จะยังไม่อาจไหลมายังหลอดอาหารได้ แต่ถ้าปล่อยให้เรื้อรังต่อไปเรื่อยๆ โดยไม่รักษา หรือไม่ยอมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอันทำให้การหลั่งกรดในกระเพาะอาหารลดลง ก็จะนำไปสู่การเป็นโรคกรดไหลย้อน โดยพฤติกรรมซึ่งเป็นตัวเร่ง ได้แก่

  • รับประทานอาหารรสจัด ทั้ง เค็มจัดและเผ็ดจัด
  • ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างเป็นประจำ
  • รับประทานเครื่องดื่ม ชา , กาแฟ อย่างสม่ำเสมอ เนื่องจากสารคาเฟอีนเป็นอีกปัจจัยหนึ่งอันทำให้กระเพาะอาหารหลั่งกรดออกมามากขึ้น
  • พักผ่อนน้อย
  • ล้มตัวลงนอนราบ หลังจากรับประทานอาหารเสร็จทันที
  • รับประทานอาหารอิ่มจนเกินพอดี ซึ่งการทำแบบนี้จนเป็นนิสัย จะทำให้หูรูดของกระเพาะอาหารเกิดความล้า จนในที่สุดหูรูด ก็จะเสื่อมสภาพไม่อาจป้องกันหรือขวางกั้นไม่ให้กรดในกระเพาะอาหารไหลย้อนขึ้นมาตรงหลอดอาหารได้นั่นเอง

ส่วนอาการเบื้องต้นซึ่งบ่งชี้ว่าคุณ กำลังมีอาการของโรคกรดไหลย้อน คือ แสบร้อนกลางอก , แน่นหน้าอก , หายใจไม่ทั่วท้อง , เจ็บคอ , แสบคอ , ไอเรื้อรัง , กลืนอาหารลำบาก , เรอบ่อยและมีกลิ่นเปรี้ยว โดยมันส่งผลต่อการดำเนินชีวิตปกติมากพอสมควร

ถ้าคุณมีอาการกรดไหลย้อนเป็นระยะเวลานานๆ จนปล่อยให้เรื้อรัง ก็จะทำให้เกิดแผลในกระเพาะอาหารรวมทั้งแผลที่หลอดอาหาร ต่อมาแผลเหล่านี้ไม่ได้รับการรักษาอย่างถูกต้อง ก็จะเกิดการอักเสบ ตามด้วยการติดเชื้อ และคราวนี้จะยากต่อการรักษามากขึ้น จนเมื่อเวลาผ่านไปภัยเงียบก็จะคืบคลานเข้ามาสิ่งนั้น คือ มะเร็งกระเพาะอาหาร หรือมะเร็งหลอดอาหาร เมื่อถึงตอนนั้นมันก็อาจจะสายเกินไปที่คุณจะลงมือรักษา

ขั้นตอนการรักษากรดไหลย้อน สามารถแบ่งออกเป็น 2 ส่วนใหญ่ๆ ได้แก่ คุณแรกต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดำเนินชีวิต โดย งด , ลด รวมทั้งหลีกเลี่ยงพฤติกรรมทั้ง 6 ข้อที่ได้กล่าวมา ขั้นตอนต่อมา คือ คุณต้องเข้ารับการรักษารับประทานยาแผนปัจจุบันโดยแพทย์ผู้มีความชำนาญเฉพาะทาง หรือแพทย์สมุนไพร ในปัจจุบันนี้พบสมุนไพรที่ช่วยบรรเทาอาการกรดไหลย้อนได้ดี นั่นก็คือ ขมิ้นชัน ซึ่งภายในมีสารที่เรียกว่า Curcuminoids มีคุณสมบัติช่วยลดกรด และยับยั้งการหลั่งกรดไม่ให้มากจนเกินไป นอกจากนี้ยังช่วยสมานแผลในกระเพาะอาหาร , หลอดอาหาร ทำให้โรคกรดไหลย้อน และโรคกระเพาะอาหารดีขึ้นจนหายในที่สุด