flysportโรคไข้ป่านั้นหรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า มาลาเรีย เป็นไข้หวัดที่มีสัตว์นำพาหะหลักคือ ยุง ในป่าทั่วไปซึ่งจะเกิดขึ้นในผู้คนที่อาศัยอยู่ในป่าลึกและผู้คนที่ชอบเดินป่าเป็นส่วนใหญ่ซึ่งโรคนี้ร้ายแรงมากโดยที่ไข้ป่านั้น จะมีอาการไข้จับสั่น อุณหภูมิในร่างกายนั้นจะร้อน ๆ เย็น ๆ ซึ่งต้องได้รับการตรวจจากแพทย์อย่างเร่งด่วนเพราะโรคไข้ป่านั้นมีผู้เสียชีวิตจำนวนมากเพราะไข้ป่านั้นเป็นโรคติดต่อได้ง่ายมากและเป็นเชื้อที่รุนแรงเชื้อหนึ่ง ไข้ป่าหรือมาลาเรียนั้นเรียกได้อีกชื่อหนึ่งในภาษาวิทยาศาสตร์ว่า พลาสโมเดียม โดยนักวิทยาศาสตร์ได้วิจัยมาว่าเป็นสัตว์ชนิดหนึ่งที่มีเซลล์เดียวซึ่งมีลักษณะลำตัวเล็กมาก ไม่สามารถดูได้ด้วยตาเปล่า ต้องใช้เครื่องอุปกรณ์ในการดูโดยใช้กล้องจุลทรรศน์เท่านั้นถึงจะสังเกตเห็นได้ โดยเชื้อมาลาเรียนั้นจะอาศัยอยู่ในเฉพาะเลือดแดง แต่พอแตกออกเชื้อนั้นจะกระจายตัวเป็นตัวเล็กๆ ซึ่งเมื่อมีการแตกตัวแล้วจะมีเชื้อมาลาเรียถึง 10 – 20 ตัว และทำการเพาะเชื้ออย่างไม่มีสิ้นสุดถ้าไม่ได้รับการรักษาอาการนั้นจะแย่มากแล้วทำให้อาการป่วยนั้นหนักมากบางรายนั้นได้ป่วยจนมีอาการหนักมากจนทำให้เสียชีวิตก็เป็นได้ซึ่งอาการโดยพื้นฐานนั้นจะมีอาการ ไข้จับสั่น โดยทั่วไป ปัจจุบันยังมีคนล้มป่วยด้วยโรคไข้ป่าหรือโรคมาลาเรีย กันค่อนข้างเยอะแต่ในปัจจุบันนั้นได้มียารักษาจึงไม่เป็นอันตรายมากนักเมื่อได้รับการรักษาไปแล้ว โดยเชื้อตัวมาลาเรียภายในประเทศไทยนั้นได้มีการแบ่งออก

ซึ่งแบ่งออกได้ 2 ชนิด

1.เชื้อมาลาเรียไวแรกซ์หรือพลาสโมเดียม ไวแวกซ์ ซึ่งเชื้อมาลาเรียตัวนี้จะออกมาจากตับ ในทุกๆ 2 เดือน แล้วกระจายไปในเม็ดเลือดแดง จึงทำให้มีอาการเป็นไข้ เป็น ๆ หาย ๆ หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าไข้กลับ ซึ่งเชื้อตัวนี้ความรุนแรงนั้นไม่มากนักเมื่อได้ทำการรักษาแล้ว

2.เชื้อมาลาเรียฟาลชิฟาร์ม ซึ่งเชื้อมาลาเรียตัวนี้มีความรุนแรงถึงชีวิต เพราะทำให้เกิดอาการแทรกซ้อน ผู้ป่วยบางรายอาจจะมีอาการเฉียบพลันขั้นรุนแรง แต่เชื้อมาลาเรียตัวนี้เมื่อได้รับการรักษาแล้วก็จะหายขาด แต่ยังมีปัญหากันอยู่เรื่องเชื้อมาลาเรียตัวนี้ มักจะดื้อยาที่ใช้รักษาโรคมาลาเรียทั่วไป