heart diseaseถ้าคุยกันเรื่องโรคร้ายแรงที่เกิดขึ้นในร่างกายมนุษย์นั้น โรคหัวใจ ถือเป็นโรคหนึ่งที่รุนแรงแล้วมีโอกาสเสี่ยงต่อการเสียชีวิตโรคหัวใจนั้นจะเกิดกับผู้สูงอายุหรือเกิดจากกรรมพันธุ์ โดยคนที่เป็นโรคหัวใจนั้นจะทำให้การดำรงชีวิตในประจำวันลำบากเพราะโรคหัวใจจะก่อให้เกิดอาการต่าง ๆ ซึ่งทำให้ร่างกายนั้นทำกิจกรรมต่าง ๆ ได้ไม่มากนักเพราะอาการของโรคหัวใจมีค่อนข้างเยอะจะทำให้เสี่ยงต่อการเสียชีวิต

อาการของโรคหัวใจจะมีดังนี้

1.ภาวะหัวใจล้มเหลว เป็นอาการที่เกิดจากโรคหัวใจซึ่งสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงในส่วนต่าง ๆ ของร่างกายไม่เพียงพอเพราะเหตุนี้ เพียงทำการออกกำลังกายนิด ๆ หน่อย ๆ อาจทำให้มีอาการเหนื่อยง่าย แล้วจะมีอาการแน่นหน้าอก อาจทำให้ระบบหายใจของร่างกายผิดปกติไป นอกจากอาการต่าง ๆ แล้วยังมีโรคหอบซึ่งโรคนี้จะมีอาการหายใจไม่ออกต้องพบแพทย์อย่างเร่งด่วนหรือใช้ยาที่แพทย์ให้มาทันทีอาจจะทำให้เสียชีวิตได้

2.หัวใจหยุดเต้นกะทันหัน อาการนี้เป็นอาการของการเต้นของเซลล์หัวใจผิดปกติ โดยส่วนมากเป็นอาการที่คนปกตินั้นเป็นกันเป็นส่วนมากโดยไม่มีอาการ โรคหัวใจ มาก่อนจะมีการอาการหัวใจหยุดเต้นกะทันหันโดยต้องการความช่วยเหลือโดยด่วนเพราะฉะนั้นอาจถึงแก่ชีวิตได้

3.เจ็บหน้าอกหรือแน่นหน้าอก โดยอาการนี้มักจะเป็นกับคนที่เป็นโรคหัวใจตีบ และอาการของคนที่มีไขมันอุดตันในหลอดเลือดหัวใจ โดยอาการพวกนี้จะทำให้ หายใจลำบากหรือหายใจไม่ค่อยออก บางครั้งอาจมีอาการแน่นหน้าอกหรือเหมือนอยู่ที่แคบ ๆ ซึ่งอาการนี้จะเห็นผลตอนที่หัวใจทำงานหนัก ๆ หรือทำงานโดยใช้แรงงานเยอะไป และโรคนี้ยังเป็นต้นเหตุที่จะทำให้เกิดโรคหัวใจอีกด้วย

วิธีป้องกันโรคหัวใจต้องทำเช่นไร

1.ควรออกกำลังกายอยู่สม่ำเสมอ ซึ่งจะทำให้ร่างกายแข็งแรงจะทำให้มีโอกาสเกิดโรคหัวใจยาก

2.ควรดูแลตนเองอย่างสม่ำเสมอโดยตรวจเช็คร่างกายเป็นประจำแล้วควรดูอาการที่เกิดขึ้นเฉียบพลัน อย่างเช่น หัวใจสั่นผิดปกติ มีอาการปวดแน่นหน้าอกควรพบแพทย์ทันที

3.ควรเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ โดยเฉพาะรับประทานพวกผักผลไม้เป็นประจำ

4.มั่นทำการตรวจร่างกายทุกปีเพื่อลดความเสี่ยงที่ก่อให้เกิดโรคหัวใจแล้วโรคต่างๆที่ร้ายแรงต่อร่างกาย