โรคความดันโลหิตสูงนั้นบางคนอาจจะเป็นโดยไม่ทันตั้งตัวเพราะผู้ป่วยส่วนมากนั้นไม่ตรวจสุขภาพตนเองอยู่สม่ำเสมอจนทำเป็นเกิดโรคความดันโลหิตสูงโดยไม่ทันตั้งตัวความดันโลหิตนั้นเป็นเรื่องปกติที่ร่างกายมนุษย์ทุกคนต้องมีเพราะความดันโลหิตนั้นจะช่วยในการให้เลือดนั้นไปหล่อเลี้ยงอวัยวะของส่วนต่างๆ ในร่างกายซึ่งมนุษย์นั้นต้องรักษาสุขภาพให้ดีออกกำลังกายอยู่สม่ำเสมอเพื่อรักษาความดันโลหิตให้ตรงตามเกณฑ์อย่างปกติ เพราะถ้าไม่รักษาให้ตรงเกณฑ์นั้นจะทำให้ความดันโลหิตสูงเมื่อความดันโลหิตสูงจะก่อให้เกิดอาการหลอดตีบและแข็งซึ่งจะเป็นอันตรายต่อร่างกายอยากรุนแรงและมีโอกาสทำให้เสียชีวิตได้ เพราะความดันโรคหิตนั้นอาจทำให้เกิดโรคแทรกซ้อนได้อย่างเช่นโรคไต โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ โรคหัวใจ โรคอัมพาต ซึ่งในโรคพวกนี้โรคหัวใจนั้นจะเป็นอันตรายมากที่สุดเพราะความเสี่ยงในการเสียชีวิตนั้นมีเปอร์เซ็นต์มาก เฉพาะนั้นควรระวังการเสี่ยงที่จะเกิดโรคความดันโลหิตสูง เพราะเมื่อเป็นแล้วอาจเกิดโรคต่างๆ ที่เข้ามาแทรกแทรงจึงทำให้เกิดโรคร้ายแรงก็เป็นได้ ส่วนมากผู้คนมักจะเป็นโดยไม่รู้ตัวเพราะโรคความดันโลหิตสูงนั้นจะไม่มีอาการใดๆ ทั้งสิ้นเพราะร่างกายของมนุษย์เรานั้นมีการปรับตัวอยู่ตลอดซึ่งอาจทำให้เกิดหัวใจวายฉลับพลันและกล้ามเนื้อหัวใจหาดเลือด ไตวายและอาจทำให้ตามัวมองอะไรไม่ค่อยเห็น ซึ่งควรระวังอย่างมากควรพบแพทย์ทุกๆ 2 ปี เพื่อทำการตรวจร่างกายซึ่งโรคความดันโลหิตสูงนั้นถือว่าเป็นโรคที่น่ากลัวเป็นอย่างมากเพราะโรคที่มักจะเกิดตามมานั้นมีแต่โรคที่สามารถทำให้เสียชีวิตได้

เมื่อเป็นโรคความดันโลหิตสูงแล้วควรป้องการอย่างไร

1.ควรออกกำลังกายให้สม่ำเสมอและดูแลสุขภาพให้ดีอยู่ตลอด

2.ควรปรึกษาแพทย์ฟังคำแนะนำและนำไปปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

3.ควรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดโรคความดันในโลหิตสูง